Gå til hoved-indhold
Er der ikke tegnet en forsikring, må man ikke benytte fartøjet, hvis det er under 15 meter.Kort Nyt
Er der ikke tegnet en forsikring, må man ikke benytte fartøjet, hvis det er under 15 meter.

Obligatorisk ansvarsforsikring forventes på speedbåde fra maj 2018

Erhvervsministeriet fremsatte 28. februar lovforslag om skærpede regler for sejlads med speedbåde under 15 meter, vandscootere. Der forventes stor præmiestigning, erfarer motorbaadsnyt.dk.

 

Af Troels Lykke |

Forslaget lægger blandt andet op til et krav om obligatorisk ansvarsforsikring og mulighed for at konfiskere fartøjer, der har været brugt til såkaldt vanvidssejlads.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen fortæller på Søfartsstyrelsens hjemmeside: 

”Med lovforslaget styrker vi sikkerheden ved sejlads med vandscootere efter den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn sidste år. Vi forbedrer også muligheden for erstatning for personer, der kommer til skade i forbindelse med en ulykke til søs forvoldt af en vandscooter eller speedbåd.”

Politiet kan konfiskere speedbåden eller vandscooter

Lovforslaget skal dels forebygge ulykker og uansvarlig adfærd gennem forskellige skærpelser, dels tage hånd om ofrene, hvis ulykken sker:

Politiet får med forslaget bedre muligheder for at konfiskere et fartøj blandt andet på baggrund af vanvidssejlads. Dermed bliver konsekvenserne hårdere for dem, der udsætter andre for fare.

Obligatorisk ansvarsforsikring

Der indføres også med forslaget en obligatorisk ansvarsforsikring. Er der ikke tegnet en forsikring, må man ikke benytte fartøjet. Den obligatoriske ansvarsforsikring skal dække både personskade og skade på ting.

Personskade og tab af forsøger omfattes af såkaldt objektivt ansvar. Det vil sikre skadelidte bedst muligt, da erstatning ikke vil være afhængig af, hvorvidt der er noget at bebrejde føreren af fartøjet.

Forslag gælder for vandscootere og speedbåde under 15 meter

Forslaget retter sig ikke alene mod vandscootere, men også mod speedbåde med en skroglængde under 15 meter.

Det hænger sammen med, at speedbåde under 15 meter ligesom vandscootere er små fartøjer med høj fart. 

Men kun krav til både, der kræver speedbådekørekort

(Mere præcist kan man sige at det er både, der kræver speedbådekørekort, som er omfattet af det nye forslag, se her på Søfartsstyrelsens hjemmeside om din båd kræver et speedbådekørekort, se testen her om motorkraft og bådens længde, red.)

Gælder fra 15. maj - og nu også med vandscooterbevis

Lovforslaget lægger op til, at de nye regler skal træde i kraft den 15. maj 2018.

Med lovforslaget følger regeringen op på sine initiativer om at styrke sikkerheden til søs ved sejlads med vandscootere, speedbåde og lignende fartøjer, der også inkluderer krav om et såkaldt vandscooterbevis, hvilket er indført med virkning fra 1. januar 2018.

Dyr fornøjelse for speedbåde og vandscooter-ejerne

Ifølge motorbaadsnyt.dks oplysninger skal forsikringsselskaberne nu betale til en garantifond.

Det forventes derfor i forsikringsmiljøet at det nye lovforslag kan blive en dyr fornøjelse for speedbåde- og vandscooter-sejlerne, hvor præmien stiger om op til det tredobbelte, har der været fremme.

Med den nye lov kommer der krav om en specielt forsikringscertifikat, hvilket også er gældende for udenlandske både, der også er omfattet af reglerne.

Højere erstatning

En ny ting bliver også at skadelidte nu kan gå direkte til modpartens selskab, det vil sige at det betyde færre regressager på personsager.

Og med direkte anmeldelse til modpartens forskringsselskab kan skadelidte få mulighed for at kræve højere summer på person- og tingsskader, lyder det fra en jysk forsikringsmægler vi har talt med i dag.

Det formuleres således i lovforslaget:

Med forslaget til § 154 b, stk. 1, foreslås indført direkte hæftelse for forsikringsgiveren over for skadelidte. Det betyder, at skadelidte kan gå direkte til forsikringsselskabet for udbetaling af erstatning.

Se hele lovforslaget her på Folketingets hjemmeside.

content-loader
content-loader
content-loader