Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Duelighedsklubben mener, at manglende forståelse for søkortplottere er skyld i mange grundstødninger. Foto: Troels Lykke.

Mange sejler rundt med legetøjsgrej i stedet for søkortplottere

Det mener Duelighedsklubben, der kommenterer på emnet om elektroniske søkort er bedre end papirsøkort. Klubben roser elektroniske søkort, hvis man ikke bruger legetøjsgrej. Opdateret kl. 15.56.

Af Maria Ravn Jürgensen |

Minbaad.dk bragte for nylig en artikel 'Papirsøkort er ikke bedre end de elektroniske søkort - mener sejler', i den anledning har Duelighedsklubben en kommentar til emnet som tager udgangspunkt i en lille rapport, som kan hentes her.

Er det ene bedre end det andet?

Af rapporten fremgår det, at Duelighedsklubben langt hen ad vejen giver Bjarke M. Christensen, som mener at papirsøkort ikke er bedre end elektroniske søkort, ret i sine betragtninger.

Bjarke M. Christensen har analyseret og gennemgået 36 forskellige slags søkort, både papir og elektronisk.

- Der er ingen data der tyder på, at officielle papirsøkort er mere pålidelige end officielle elektroniske kort, skriver Benjamin Kristensen fra Duelighedsklubben.

De mener, at man tværtimod kan argumentere for følgende punkter:

- at de potentielle fejlkilder ved positionsbestemmelse i papirsøkort er langt større end i en kortplotter,

- at de elektroniske søkort opdateres med flere detajler, færre fejl, hurtigere og automatisk til sammenligning med manuel indtegning af rettelser i papirsøkortene,

- at kortplotteren giver positionsbestemmelse i realtid, samt

- at søkortplotteren fungerer bedre i udendørsmiljøer end papirsøkort.

Ikke egnet til maritimt brug

- Problemet med de mange grundstødninger er antageligt ikke dårlige officielle søkort, men at mange sejler rundt med legetøjsgrej i stedet for søkortplottere designet til maritimt brug, skriver Benjamin Kristensen. Se 13 punkter nederst i artiklen.

- F.eks. er opdateringshastigheden altafgørende for sikkerheden ved positionsbestemmelse i realtid. Du skal jo vide hvor du er, og ikke hvor du var, konkluderer Duelighedsklubben.

Manglende forståelse for kortplottere

Klubben mener, at en anden betydelig risikofaktor tilsyneladende er, at mange fritidssejlere ikke forstår deres søkortplotter, og i god tro 'skyder genvej' igennem et uafmærket og af skipperen ukendt farvandsområde, uden at tage højde for at der kan være uopmålte stenbunker eller sandbanker på størrelse med et parcelhus, og at der samtidig måske er 1 meter lavvande.

- Elektroniske søkort er et super godt navigationshjælpemiddel, men vi skal blive bedre til at forstå søkortplotterens begrænsninger, og Duelighedsklubben håber at vores lille rapport kan inspirere til læring, og således skubbe lidt i den rigtige retning, fortæller Benjamin Kristensen fra Duelighedsklubben.

Uddybning af begrebet 'legetøj': (opdateret kl. 15.56:)

Med legetøjsgrej mener jeg kortplottere som ikke opfylder følgende minimumskrav:

1. Der skal være så få ledninger som det er muligt, idet min erfaring er, at mange fejl kommer fra løse forbindelser og kortslutninger i ”hjemmestrikkede” ledningsnet. Derfor vælger jeg en integreret søkortplotter med indbygget GPS, og lader en fagmand montere systemet.

2. GPS-søkortplotteren skal hente strøm direkte fra fartøjets hovedbatteri (forbrugs- eller startbatteri) og skal have sin egen sikring. Der skal ikke være andre forbrugere på denne sikring, der i øvrigt meget gerne må være af AUTOMAT typen - dvs. at man kan genindkoble den, så man ikke skal lede efter en passende sikring hvis den afbryder.

3. Min GPS-søkortplotter skal være robust konstrueret og være modstandsdygtig overfor rystelser, stød, regn og røgvand.

4. Skærmen skal være i farver og være transflextiv, d.v.s. at skærmen ligesom gennemlyses fra bagsiden, således at dette kan modsvare det stærke, direkte lys fra solen. Lysstyrken skal kunne reguleres og der skal være anti-reflex-glas.

5. Skærmen skal have en god størrelse, hvilket vil sige så stor som det er praktisk muligt. Geodatastyrelsen advarer om, at zoomfunktionerne får navigatøren til at miste overblikket, især på små skærme. 

Der findes søkortplottere med skærmtouch betjening eller med knapbetjening (visse helt nye typer har en kombination). Generelt er knapbetjening at foretrække. Det er en nemmere betjening i uroligt vejr og betjeningen kan også ske med handsker på.

6. De elektroniske kort skal ligge i selve plotteren, således at systemet fungerer uafhængig af forbindelse til internettet, bortset fra opdateringer. 

7. Det skal være nemt og sikkert at holde de elektroniske søkort effektivt opdaterede, og kortene skal opfylde ECS (Electronic Chart System) .

8. De elektroniske søkort skal være fremstillede ved en vektorisering (digitalisering) og ikke som en fotografisk kopiering, således at alle advarsler følger med hele vejen gennem alle zoomfunktionerne.

9. Brugervejledningen skal være pædagogisk, simpel og let at forstå. Jeg prøver at læse den inden jeg køber en plotter.

10. Jeg vælger en søkortplotter med NMEA 2000 tilslutning. Det er en international maritim netværksstandard, som gør det muligt at overføre og dele informationer mellem mange forskellige enheder med NMEA 2000 tilslutning. Det kan f.eks være mange af søkortplotterens data (position, waypoints, guidning, hastighed, kurs, time to target o.s.v.). Motordata med omdrejningstal, brændstofforbrug, resterende tankindhold o.s.v.  AIS data fra AIS modtagere eller transpondere. Alarminformationer og mange mange andre informationer. Det er meget nemt at koble udstyr på et NMEA 2000 netværk (kræver kun et T-stykke og et kabel). Desuden kan NMEA 2000 netværket direkte strømforsyne mange former for mindre strømkrævende former for tilsluttet udstyr.

11. Jeg skal kunne sætte en ankeralarm, der hyler op, hvis jeg driver for mit anker.

12. Der skal være en MOB-funktion, så jeg med et enkelt tryk kan markere min position i søkortet, og automatisk guides tilbage til denne position med et tryk på GOTO.

13. Jeg ønsker en kortplotter med intern GPS-modtager, men plotteren skal kunne tilsluttes en ekstern antenne eller skærm, hvis det bliver nødvendigt.

Mine krav til et backup-system

Jeg vil helt sikkert foretrække en håndholdt plotter designet til maritimt brug, men i yderste nødstilfælde kan selv en bærbar PC, en tablet eller en mobiltelefon bruges.

Systemet skal have integreret GPS og en solid batteribank, og søkortene skal ligge i selve enheden, ikke hentes løbende via mobildata.

Benjamin Kristensen fra Duelighedsklubben har kommenteret på brugen af diverse søkort. Foto: Duelighedsklubben.

content-loader
content-loader
content-loader