Gå til hoved-indhold
Havne
Solceller er placeret på ydersiden af Ballen Havn. Foto: Samsø Erhvervs- og Turistcenter.
Havne
Frederik Bilsted Pedersen foran de store batterier i kabinen på tilsammen 240 kWh. Foto: Samsø Erhvervs- og Turistcenter.
Havne
Jan Jantzen fra Samsø Energiakademi. Foto: Samsø Erhvervs- og Turistcenter.

Ballen Havn på Samsø tester nyt intelligent elnet i højsæsonen

Den 10. april 2019 var der i Ballen Havn indvielse af et nyt intelligent elnet drevet af et stort batterianlæg med solceller. Samsøs største lystbådehavn er testhavn i et nyt EU-projekt, der kan hjælpe ø-samfund med begrænsede elnet til at øge anvendelsen af vedvarende energi.

Af Maria Ravn Jürgensen |

Projektet bag det nye batterianlæg hedder SMILE (SMart Islands Energy Systems), og hensigten er i 2019 at afprøve, hvordan det er muligt at energioptimere Ballen Havn ved at lagre og styre energien fra solceller. Tre europæiske øer deltager i projektet: Samsø, Orkney og Madeira.

Anlægget består af nye solceller på toiletbygningen, pakhuset og havnekontoret, der forsyner batteriet med solenergi, der lagres indtil havnen og sejlerne har brug for den.

Pres på elnettet

Samsø er en populær ferieø og behovet for strøm svinger i forhold til høj- og lavsæson. Ballen by er turistmagnet om sommeren, og her søger mange fra øen ned mod Ballen Havn med omkring 10.000 gæsteanløb årligt. I højsæsonen er der massivt pres på havnens elnet, der peaker i uge 29 under Samsø Festivalen.

- I højsæsonen kan der forekomme flaskehals i havnens strømforsyning. SMILE-projektet er en rigtig god mulighed for at afprøve, hvordan vi kan optimere havnens energiforbrug og blive mindre sårbare overfor energiknaphed og så tilmed på en bæredygtig måde ved at indfase grøn energi, siger Frederik Bilsted Pedersen, afdelingsleder for Samsøs lystbådehavne og færgeoverfart.

Han har haft travlt med at etablere flere elstandere til sejlerne og i alt 340 nye stik med målere til at monitere sejlernes strømforbrug.

Udnytter solenergi

Øget indfasning af vedvarende energi stiller store krav til elnettets fleksibilitet og strømstyring. Omdrejningspunktet i projektet er derfor, at Ballen Havn installerer et intelligent elnetværk, der kaldes et Smart Grid. Netværket kan sammentænke og kontrollere energikilden, som er solceller og lagringsfaciliteterne i form af batteriet.

- Havnefogeden styrer kredsløbet via en app. Han kan på den måde udnytte de svingninger i produktionen, der naturligt følger med solenergi, siger Jan Jantzen fra Samsø Energiakademi og partner i projekt SMILE.

Et stort batteri på 240 kWh udgør kernen i elnettet og ligner til forveksling tre køleskabe på række. De er etableret i en mobil stålkabine, der står inde i et rødt pakhus.

Næsten som det plejer

Fra denne sæson sætter lystsejlere i Ballen Havn blot stikket i, som de plejer, men der er først strøm, når havnepladsen er betalt.

Betalingen sker via en app, og der betales efter forbrug. Når havnen om et års tid har testet det nye elnet, vil man vurdere, om priserne på strøm skal variere henover dagen og dermed afspejle udbuddet af strøm.

Dermed medvirker sejlerne til den grønne udvikling ved at overveje en ekstra gang, hvad tid på dagen man benytter servicefaciliteterne eller lader bådens batterier op.

Forskellige testsystemer

SMILE-projektet er støtter med 82 millioner kroner, og det betyder, at ni Smart Grid-teknologier etableres på de tre nævnte europæiske øer.

Hver ø har sin udfordring og får derfor installeret forskellige testsystemer. I Ballen Havn tester man, som det eneste sted, et intelligent elnet i en lystbådehavn, og erfaringerne herfra kan frit kopieres af andre danske og øvrige europæiske havne.

content-loader
content-loader
content-loader