Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
De to brødre Dan Ibsen, tv. og Allan Ibsen, sejler protestsejlads og tyvstarter 15 minutter før start i morgen torsdag 25. juni 2020. Foto: Troels Lykke

Overlæge Allan Ibsen sejler Sjælland rundt i protest over embedsmænds fortolkning af Covid 19-regler

Overlæge og X-362-sejleren vil torsdag, med sin bror, sejle fra Helsingør Havn, efter han er blevet afvist i Sjælland Rundt grundet 500-personers-coronareglen: - Det er en protest imod embedsmænds uvidende fortolkning og kendskab i relation til forhold til afvikling af sejlsports arrangementer, siger Ibsen.

Af Troels lykke |

Torsdag den 25. juni 2020 starter en protestsejlads 15 minutter før den officielle start for den gamle hæderkronede Sjælland Rundt-kapsejlads.

Den første deltager starter officielt kl. 10.00, hvilket betyder, at protestsejladsen starter kl. 09.45, forklarer kirurg og overlæge Allan Ibsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

Opbakning til SR-udvalget

Protestsejladsen er ikke en protest mod Kapsejladsudvalget for Sjælland Rundt (SR)-kapsejladsen, men en protest imod embedsmænds uvidende fortolkning og kendskab i relation til forhold i forbindelse med afvikling af sejlsportsarrangementer.

Begrundelsen for at SR ikke fik tilladelse til, at sejladsen kunne gennemføres i det planlagte format, er forsamlingsforbuddet på 500 personer.

I dette forsamlingsforbud er indregnet sejlere og frivillige arrangører af sejladsen. Det medførte, at 69 sejlere blev ekskluderet fra sejladsen.

Total uvidenhed fra myndighedernes side

Afgørelsen må tilskrives myndighedernes totale uvidenhed om, hvordan sejladser afvikles.

Al kommunikation med sejlere foregår per mail, det vil sige, at de almindelige skippermøder, hvor alle sejlere mødes, sker ikke, men afholdes virtuelt. Sejlerne ankommer som besætninger på 1-8 på hver sin båd.

Nogle kommer direkte og anløber slet ikke Helsingør Havn. Andre, der anløber Helsingør Havn, befinder sig i hver deres både og dermed med god afstand til andre sejlere.

Covid-19 retningslinjer overholdes i Sjælland Rundt

De almindelige retningslinjer for Covid-19 overholdes som en selvfølge på samme måde som i hverdagen. Endvidere holdes ingen møder, sociale arrangementer eller præmieuddeling i forbindelse med sejladsen.

Starterne til kapsejladsen er efter respit, hvilket betyder, at mellem kl. 10 og 16 starter de deltagende både enkeltvis og spredt ud over hele dagen.

Der befinder sejlerne sig på vandet i frisk luft og med ekstrem god afstand til hinanden. De enkelte besætninger plejer under andre omstændigheder at mødes jævnligt og udgør her heller ikke nogen større smitterisiko i forhold til hinanden end i dagligdagen.

Nødvendig protest

Derfor er det en kendsgerning, at der på intet tidspunkt vil være forsamlet 500 på samme tidspunkt i forbindelse med sejladsen. Dermed ville arrangementet uden problemer kunne godkendes ud fra myndighedernes retningslinjer.

Når myndighederne med regeringens forsigtighedsprincip ikke kan godkende et så sikkert arrangement med uendelige lav smitterisiko, mister man tilliden til myndighederne og regeringens linje. 

Derfor er der ingen anden udvej, end at de ekskluderede sejlere protesterer og starter umiddelbart inden SR-sejladsen på eget initiativ.

Finder det absurd

Vi finder det absurd, at Sjælland Rundt ikke kan gennemføres med det format, som klubben grundigt havde tilrettelagt, hvor der er taget alle mulige hensyn for at sprede sejlernes adfærd på havnen, på vej ud til de separate ventezoner og i starterne over en periode på 8 timer.

Det vil sige, at der på intet tidspunkt befinder sig ret mange sejlere i nærheden af hinanden. Afstanden mellem bådene, såvel i havnen som på vandet, er stort set på intet tidspunkt under 5-10 meter.

Absurditeten skal ses i forhold til, at man har åbnet Tivoli, legelande, Zoo, restauranter, barer med videre, ligesom fitnesscentre, svømmehaller og andre indendørsidrætter er åbnet op.

Endvidere tester man nu tilskuertal på op til 3000 på fodboldstadions, og til sammenligning er Sjælland Rundt en idrætsaktivitet i den fri natur og ude på havet, hvor smitterisikoen stort set er 0.

Sejler hele vejen rundt i protest

For mit eget vedkommende starter min X-362 Sport-sejlbåd med navnet Xdream i protest 15 minutter før sejladsen, og sejler hele turen rundt om Sjælland for at vise besætningens modstand mod uvidende embedsmænds afgørelser.

I anledningen af denne protest vil Xdream i de dage, hvor de ekskluderede sejler Sjælland Rundt, blive omdøbt midlertidigt til Covid-19.

Tidligere generalsekretær Dan Ibsen med i protestsejlads

Besætningen udgøres af min bror Dan Ibsen samt undertegnede, Allan Ibsen. Vi har sejlet sammen siden vores barndom, og nyder sejlsporten i den fri natur og på havet og er inkarnerede kapsejlere.

I min egenskab af overlæge og med indgående kendskab til sundhedsvæsenet vurderer jeg, at protestsejladsen kan gennemføres fuldt forsvarligt uden at øge risikoen for sejlerne i den officielle SR-sejlads, slutter Allan Ibsen.

content-loader
content-loader
content-loader