Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Flerskrogsbådene er i flere år startet samlet ved Selsø Hage. Nogle kommer langvejs fra, mens den først tilmeldte i år er fra Skærbæk Bådeklub. Foto: Bent Sørensen, Herslev Strand Sejlklub
Kapsejlads
Kapsejlads
Hvis bådtyper er sjældne eller benytter alternativ sejlføring, og der dermed ikke findes et målerbrev, tildeles et såkaldt TurLys. Her en Lynæs 14 med klyver. Foto: Thomas Plum, Hillerød Sejlklub

Jubilæet udskydes - revideret SRPI 24½ uden fest og grill

I kølvandet på coronavirussen er de planlagte sociale arrangementer på land fjernet fra årets Sjælland Rundt på Indersiden. Det oprindelige format med flere startbyer fastholdes til gengæld i sejladsen, der skulle have markeret eventens 25 års jubilæum.

Af Sara Sulkjær |

Der var lagt op til den helt store sejlerfest, når Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) den 20.-21. juni for 25. gang skulle skydes i gang. Sådan bliver det ikke. 

I stedet sejles en revideret udgave af distancesejladsen, en såkaldt SRPI 24½:

- Sammenlignet med den planlagte jubilæumssejlads må deltagerne altså nøjes med mindre socialt samvær lørdag aften, og det ekstravagante præmieorgie ved præmieoverrækkelse med pral erstattes af nogle unikke startstedspræmier, således at der gives mindst én præmie per startsted, forklarer arrangørerne.

Håber på nye deltagere

Mens der er slået en streg over de sædvanlige organiserede festligheder og grillarrangementer i udvalgte havne og sejlklubber, er det gennemprøvede SRPI-koncept med forskudt start fra ni startsteder langs banen som skabt til disse coronatider og forbliver derfor uændret.

Halvdelen af bådene plejer tilmed at sejle shorthanded med én eller to sejlere ombord og en del både sejles af familiebesætninger. 

Alligevel forventes feltet at blive - grundet generel utryghed og de begrænsninger corona-situationen medfører i form af myndighedskrav og retningslinjer fra Dansk Sejlunion - en del mindre end de 120-140 både, der plejer at være til start.

- På den anden side kan der jo komme en del debutanter, som vil prøve en anderledes sejladsform, eller bare trænger til at få saltvand og vind i håret ovenpå et usædvanligt forår, lyder håbet fra sejladsledelsen.

Fire nye tilmeldte

Møder blot halvdelen af de sædvanlige deltagere op, vil sejladsen, ifølge arrangørerne, være en succes.

Allerede seks timer efter offentliggørelsen af den reviderede sejlads havde en fjerdedel af de tilmeldte bekræftet, at de fortsat agter at sejle rundt om Sjælland på indersiden. 

Samtidig havde yderligere fire sejlere skrevet deres navn på deltagerlisten. Noget, der gøres for en beskeden hundredelap.

Sænker deltagergebyret

Da der ikke skal bruges mange penge på præmier og grillarrangementer på de seks havne langs banen, har gruppen bag SRPI således besluttet at sænke deltagergebyret til det symbolske beløb ved tilmelding senest d. 14. maj. 

Dagen efter bestilles et passende antal standere ved Aalborg Flagfabrik, og der vendes herefter tilbage til det normale deltagergebyr.

Når sidste stander er solgt, lukkes for tilmeldingen, så det gælder om at gå til tasterne, hvis du vil med.

Kort om SRPI 24½:

• Man sejler med så få ombord som muligt og følger DS’ retningslinjer

• Der skal sejles med behørig afstand, i gensidig respekt for hinanden

• Alt organiseret, socialt samvær i sejlklubberne er sløjfet

• Lørdag aften hygger man sig på egen båd eller i små grupper med god afstand

• Præmieorgiet udgår for at undgå smitterisiko

• Bedste båd fra hvert startsted modtager en præmie, og vi finder helt sikkert på mere

• Deltagergebyret nedsættes til 100 kr. indtil torsdag d. 14. maj

Alle myndighedskrav samt Dansk Sejlunions retningslinjer overholdes. Hvordan er velbeskrevet på sejladsens hjemmeside her, hvor du ligeledes kan tilmelde dig.

content-loader
content-loader
content-loader