Gå til hoved-indhold
Mange sejlere blev ramt af stormfloden fordi de har droppet kaskoforsikringen. Foto: Lars HendriksenSejlklubber
Flere sejlere blev ramt økonomisk hårdt af stormfloden fordi de har droppet kaskoforsikringen, der er ramt af øget statsafgift. Foto: Lars Hendriksen

DS-formand Natorp vil kæmpe for havnene og mod bådejernes kaskoafgift

Som i ”Kejserens nye klæder” står politikerne nøgne tilbage – mere end nogensinde – efter at ”Bodil” har blæst deres seneste argumenter langt væk, skriver Hans Natorp i sin nytårstale.

Af Troels Lykke |

Kære sejlere

Tak for et forrygende 2013 – jeg kan stadig varme mig ved de mange gode sejlture, jeg havde herhjemme i danske farvande i løbet af den usædvanligt solbeskinnede sommer. Jeg ved, at mange af Jer havde tilsvarende oplevelser.

At være på vandet, opleve naturen og mærke friheden – dét er den oplevelse, vi hele tiden vender tilbage til. Og som har forbundet os på tværs af bådtyper, aldersgrupper og landsdele i de 100 år, der er gået siden Dansk Sejlunions stiftelse i 1913. 

Således blev 2013 året, hvor vi markerede Dansk Sejlunions 100 års jubilæum.

100 år med sejlerglæde
Selve jubilæumsdagen, den 13. juni, blev markeret med en flot reception i Idrættens Hus, hvor sejlere, sponsorer, samarbejdspartnere og venner mødtes. Lige så glædeligt var det, at klubber overalt i Danmark lavede deres egne markeringer af jubilæet ved åbent hus-arrangementer, flotillesejladser, medlemsreceptioner osv. Desuden var der en ekstra gave skænket af Stelton til alle vindere af DM-titler i 2013.

Rekordstor Klubkonference
Klubkonferencen 2013 i november var en milepæl. Et rekordstort antal deltagere mødtes i Vingsted for at debattere og idéudvikle sejlsporten, klublivet og fællesskabet.

Særlig glædeligt var det, at fremtidens vigtigste gruppe – de unge sejlere – var stærkt repræsenteret med et hold entusiastiske unge klubmedlemmer, der satte en egen dagsorden engagement i sejlsporten.

På de indre linjer i Dansk Sejlunion skete der store forandringer i 2013. En effektivisering af vores administration, en ny ledelse og et skarpt fokus på sejladsaktiviteter har præget året. Der er kort sagt sat en ny dagsorden for vores fremadrettede fokus.

PULS og sejlsportsliga
Centralt i billedet står forårets lancering af projektet ”PULS & Vand i håret”. Projektet handler om at sætte sejlads- og friluftsoplevelsen i højsædet.

At revitalisere fortællingen om sejlsporten som en attraktiv, udfordrende og varieret idræt med høj puls og velforankret fællesskab på tværs af alle sejlere i Dansk Sejlunion.   

Sejlsportsligaen er en hovedhjørnesten i PULS-projektet. Når vi i slutningen af maj skyder sejladserne i gang ved det første ligastævne, så markerer det begyndelsen på en af de seneste mange års vigtigste nyskabelser for kapsejladsen i Danmark.

Med ligaen får vi en begivenhed, der kan samle sejlsporten og klubberne i Danmark – og forhåbentlig også få omverdenen uden for vores egne cirkler til at se vores vej. Dét har vi brug for i en sport, hvor den enorme mangfoldighed både er en stor kvalitet, men også udgør en barriere over for vores omgivelser.  

Godt gået
Når vi taler om kapsejlads, vil jeg gerne her sende en stor ”tak og godt gået” til de mange, mange danskere i alle aldersgrupper og på alle niveauer, som i 2013 har repræsenteret dansk sejlsport i internationale konkurrencer. Alene ved Kieler Woche stillede omkring 150 danskere op i rundt regnet 20 forskellige klasser.

Når jeg som formand er til internationale møder, er der altid mange, der gerne vil tale med os. Der er stor respekt om dansk sejlsport. Det er der mange grunde til – én af dem er vores aldrig svigtende lyst og vilje til at stille op og levere gode præstationer i konkurrencer verden over.

Mange flotte resultater
Et særligt tillykke til årets danske guldvindere: Ida Marie Baad Nielsen og Marie Thusgaard Olsen, EM-guld i 49erFX, Søren Andreasen, VM-guld i Contender, søskendeparret Mathias og Anne Livbjerg, VM-guld i hver sin Europa-klasse, Claus Høj Jensen og besætning, VM-guld i H-båd, Jørgen og Jacob Boisen-Møller, EM-guld i 505 og endelig Bo Petersen, EM-guld i OK-jolle.

Mange andre vandt medaljer og leverede store præstationer. Alle fortjener de hyldest. Sejlsporten var igen i 2013 én af de idrætsgrene, der vandt flest medaljer til dansk idræt. Ja, der er mange discipliner i sejlsport, men det er der også i svømning, roning og andre sportsgrene.

Vi kan godt tillade os at være stolte af vores medaljebidrag til 2013, der af Danmarks Idrætsforbund er blevet betegnet som et ”fornemt dansk sportsår”.     

OL-pladser på højkant
For vores sejlere i OL-klasserne melder alvoren sig for alvor igen her i 2014. Til september er der OL-nationspladser på højkant, når alle ti OL-klasser sejler VM i spanske Santander. Jeg glæder mig til at følge vores topsejlere hen over året, mens de gradvist stiller skarpt på VM.   

”Bodil” – et dyrt bekendtskab
Jeg indledte min nytårshilsen med en glædelig erindring om en pragtfuld sejladssommer. Med efteråret og vinteren er det gået stik modsat – i kraft af to voldsomme storme.

Først fik vi oktoberstormen, hvor der blev sat en kedelig danmarksrekord med en middelvind ved Røsnæs Fyr på 39,5 m/s og vindstød på 53,5 m/s ved Kegnæs Fyr.

Herefter besluttede vores klimaminister, at storme skal navngives, hvilket kom til at forbinde navnet ”Bodil” med den orkanagtige storm i december, der blev fatal for mange bådejere og havne.

Med ”Bodil” oplevede vi markant forhøjede vandstande, som kombineret med Nordlig vind blev fatal for havne mange steder i Danmark – ikke mindst langs de nordvendte kyster.

Billederne fra ødelæggelserne i Gilleleje vil længe stå skarpt i erindringen om 2013 – den slags totale ødelæggelser er vi kun vant til at se på TV-billeder fra naturkatastrofer fjernt fra Danmark. Pludselig har vi ødelæggelserne på vores egen dørtærskel – ja, tilmed inden for døren de værst ramte steder.

Politisk pennestrøg
Med skræmmende aktualitet blotlagde ”Bodil”s hærgen problemstillingen omkring havne og lystbådes forsikringssituation.

For et år siden blev havne med et politisk pennestrøg af den slags, som kun intetanende teknokrater kan tage, fjernet fra stormflodspuljens dækning. Med dét resultat, at ødelagte havne ikke længere kan få erstatning ved stormflod.

Fra politisk hold ville man motivere havnene til at investere i vedligehold og sikring af anlæg – men gør enhver ansvarlig havn ikke dét i forvejen?

Stormflodspuljen skal jo netop hjælpe i katastrofesituationer, som man ikke med rimelighed kan værne sig imod udover gennem en forsikrings indbyggede solidaritet.

Hovedet på sømmet
Desuden er der i loven ingen skelnen mellem store sten- og betonsikrede erhvervshavne – og så lystbådehavne med træbroer og moderate moleanlæg. Det er to vidt forskellige størrelser både fysisk og økonomisk – blot ikke i politikernes øjne.

Samtidig må vi også som bådejere lægge ryg til kaskoafgiften, der i 2013 steg til 1,34 procent – selv om der ikke er bund overhovedet i det politiske argument om brugerbetaling.

Desværre er mange bådejere drevet ud af deres hundedyre forsikringer på grund af afgiften – og nu har ”Bodil” så hamret hovedet på sømmet.

Vi forfølger sagerne
Som i ”Kejserens nye klæder” står politikerne nøgne tilbage – mere end nogensinde – efter at ”Bodil” har blæst deres seneste argumenter langt væk.

Fra Dansk Sejlunions side arbejder vi hårdt på at få dem til at fryse så meget, at vi kan få en dialog om en fornuftig og reel løsning på bådejernes og havnenes forsikringsforhold.

Håb for 2014
Jeg vil runde af med håbet om, at 2014 bliver et godt og begivenhedsrigt år for dansk sejlsport.

En særlig hilsen til Dansk Sejlunions sponsorer og samarbejdspartnere med TORM i spidsen. Ligeledes en særlig hilsen og tak til alle, der i årets løb har ydet en frivillig indsats for sejlsporten rundt om i klubber, ved stævner og i talrige andre sammenhænge.

Til alle i sejlerdanmark vil jeg ønske et rigtig GODT NYTÅR!

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
Dansk Sejlunion formand

content-loader
content-loader
content-loader