Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Det er urimeligt, at belaste de fornuftige sejlere, der har fornøjelse af at lege med vandscooter og jetski, lyder det fra DFU.

Danmarks Fritidssejler Union uenig med Dansk Sejlunion

Bent Hansen fra Danmarks Fritidssejler Union tager ordet omkring vandscooter-kørekort og obligatorisk ansvarsforsikring, hvor politikere måske er ved at bage en rævekage.

Af Troels Lykke |

Bent Hansen, Danmarks Fritidssejler Union:

MinBaad.dk bragte 16-11-2017 en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion, omhandlende en af Søfartsstyrelsens nedsat gruppes arbejde om, hvordan kravet til vandscooterkørekort og tvungen ansvarsforsikring omsættes til bekendtgørelser.

Pressemeddelelsen er desværre ikke fyldestgørende, specielt var DFUs medvirken udeladt.

Danmarks Fritidssejler Union var, som bemyndiget prøveafholdere siden 24-05-2017, medlem af gruppen og har behov for at informere om DFUs stillingtagen til lovforslagene.

Fornuftige sejlere blive ramt

De uansvarlige personers vanvids-sejlads i Københavns Havn er alment kendt og ikke genstand for dette indlæg. De uansvarlige få procents vandscooterførere, der trofast hver sommer terroriserer vore havne og strande taler for sig selv.

De fleste foragter dem for deres opførsel. Men det er urimeligt at belaste de fornuftige sejlere, der har fornøjelse af at lege med vandscootere og jetski.  

DFU hylder mangfoldigheden og friheden på vandet, men som ansvarlig fritidsorganisation med saltvand i blodet og under kølen, må vi tage stilling til diktaterne fra Erhvervsministeren og Justitsministeren, der reagerer på hændelsen i København ved at indføre kørekort og obligatorisk objektivt ansvar for vandscooter og jetski.

Samtidigt indser vi, at årsagen til de nye love fremkommer er samfundet svøbe nr. 1, MANGLENDE KONSEKVENS i overholdelse af reglerne på området. 

DS og Dansk Motor Union orienterer om, hvordan kagen fordeles imellem dem, og de har udarbejdet reglerne! DFU kan bevidne deres medvirken i arbejdsgruppen sammen med DFU deltog sammen med Søfartstyrelsen.  At Steen Wintlev fra Dansk Sejlunion i travlhed har glemt dette er også OK? 

Enhver kan fra 1. januar 2018, der ønsker lovligt at sejle en vandscooter, som selvstuderende eller gennem en kursusudbyder, rekvirerer afholdelse af prøven hos DFU. Uddannelsesplanen for prøven og censorer ER klar hos DFU. Sværere er det ikke.

Sejlere med et speedbådsbevis eller et duelighedsbevis opfylder det teoretiske krav til vandscooterbeviset og skal derfor kun bedømmes på deres måde til at begå sig på vandet og manøvrer fartøjet. 

Beviset opnås lettest ved, at en DFU-censor sejler en tur med dig på din vandscooter, hvor du demonstrer dine færdigheder, som krævet i uddannelsesplanen. Sværere er det ikke.

Lovkrav om obligatorisk ansvarsforsikring en anden sag

Lovkravet om en obligatorisk ansvarsforsikring er en helt anden sag, og trækker alvorlige meningsforskelle frem hos sejlerfolket. Ingen kan argumentere mod, at ansvarlige sejlere bør tegne en ansvarsforsikring.

DFU har i 90 år anbefalet, at der tegnes en ansvarsforsikringe på båden. Vi har i lige så mange år haft en ansvarsforsikringen inkluderet i DFU-kontingentet på kr. 240,- men bemærk, det er frivilligt at være medlem af DFU.

Andre sejlerorganisationer fungerer på samme, og mange havne kræver en ansvarsforsikring før tildeling af en havneplads med krav om at fremvise en betalt ansvarsforsikring.

Der er på trods frivilligheden en god kontrol, så ekstra lovgivning er unødvendigt for havnebaserede fartøjer. 

Frivillighed er i højsædet hos sejlerne, og vi ser ingen behov for en tvungen (kaldet obligatorisk) ansvarsforsikring.

At knægte frivilligheden ved indførsel af tvang på grund af enkelte vanvidssituationer, uden konsultationer med sejlernes organisationer også skal omfatte speedbåde, er et overgreb på det danske princip om frivilligheden for sejlere.

Er argumentet hastigheden, er spørgsmålet, hvor fartgrænsen skiller, og om hurtigt sejlmaskiner kan holdes udenfor. 

Obligatorisk ansvarsforsikring med objektivt ansvar for vandscooter, der jo ikke har havnetilhørsforhold, kan DFU tilslutte sig, idet det her er muligt at undslippe det frivillige kontrolnet, men det objektive ansvar strider mod Søvejsreglerne, og DFU vil ikke støtte dette.

Myndighedernes uvilje mod at tage dialogen om en tvungen ansvarsforsikring for speedbåde kunne være forsikringsmæssige statistikker, der ikke underbygger en fravælgelse af frivillighed, tværtimod.

Forsikringsselskaberne har heller ikke ønsket denne forretningsmulighed, men vil føle sig tvunget til en overpolstring på grund af det manglende statistiske grundlag og den hermed følgende usikkerhed. Det kunne og kan undgås. Resultatet bliver forhøjelse af forsikringspræmierne og til glæde for hvem?

Skjult rævekage?

Står vi her overfor en skjult rævekage? Hvor politikkerne kan indføre en tvungen ansvarsforsikring for senere at indføre en forsikringsafgift, når alle er registeret i forsikringsselskaberne? Kaskoafgiften (misundelsesafgiften) på 1,34% lurer i baghovedet.

At andre sejlorganisationer ønsker at overføre kaskoafgiftsprovenuet til obligatoriske ansvarsforsikringer anser DFU for manglende varetagelse af sejlernes interesser.

Slettelse af kaskoafgiften har DFU`s ubetingede støtte. Lad os slette afgiften og hermed give mulighed for udenlands kaskoforsikrede både kan vende hjem til danske forsikringsselskaber. At danske sejlorganisationer stiltiende acceptere tilstandene og forslaget er ubegribeligt og ikke i sejlernes interesse, men i hvis så?

Ansvarsforsikring med obligatorisk hæftelse er i modstrid med færdslen på vandet, hvor ansvar afgøres efter De Internationale Søvejsregler, der opererer efter culpareglen, hvorfor retssager og tvister, som følge af de modstridende juridiske principper, kan imødeses.

Genial idé i Danmark - helt alene?

Hvordan kan det være, at Danmark er det eneste land på kloden, der har fostret en så genial idé? 

Oprindeligt var ministrenes krav at der skulle ”nummerplader” på vandscootere, som kunne aflæses fra land. Forslaget blev af politiet forkastet, idet de ikke kan løfte kontrolopgaven, selvom de har fået enkelte RIB-både.

DFU er modstander af ”nummerpladerne” (registrering). På europæisk plan (EUROPÆISK   BÅD UNION – 28 medlemslande) er der enighed om, at man afviser registreringen, der ikke har positiv effekt på noget område. 

AIS sender i fartøjet

DFU's forslag var at montere en AIS-sender i fartøjet, som myndighederne kunne fjernaflæse. Bevisførelsen af tid, sted, fart, sejlet rute og ejerskabet ville herefter være en enkelt sag til en ringe omkostning. Hvor svært kan det være? 

DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION har naturligvis indsendt bemærkninger af tilsvarende art i lovforslagets høringsfase. De offentliggøres efterfølgende på høringsportalen.

Formand

Bent Hansen

content-loader
content-loader
content-loader