Gå til hoved-indhold
"Branchen taler om en tredobling af prisen på en ansvarsforsikring," forklarer Dansk Sejlunions Steen Wintlev, der har talt med flere selskaber.Kort Nyt
"Branchen taler om en tredobling af prisen på en ansvarsforsikring," forklarer Dansk Sejlunions Steen Wintlev, der har talt med flere selskaber. Men motorer under 25 hk er ikke omfattet af krav af speedbådekørekort.

Ansvarsforsikringer på speedbåde kan stige til det tredobbelte

Krav om vandscooterkørekort er på vej 1. januar. Samtidig bliver vandscootere og speedbåde pålagt dyrere ansvarsforsikringer pga. objektivt ansvar. - Dyrt for sejlklubberne, siger Dansk Sejlunion.

Af Troels Lykke |

Nye skrappe regler for færdsel med vandscootere er nu på trapperne. Det sker som en direkte udløber af maj måneds tragedie i Københavns Havn, hvor en flok kåde, unge mænd på vandscootere var impliceret i en ulykke, der kostede to unge kvinder livet. Begge de dræbte var passagerer i en motorbåd, der blev påsejlet af en vandscooter i høj fart.

Det skriver Dansk Sejlunion på sejlsport.dk

”Jeg er glad for, at regeringen nu kommer med en række forslag, som skal øge sikkerheden for alle dem, der er ude på vandet," lyder det i en udtalelse fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Læs om speedbådskørekort på Søfartsstyrelsens hjemmeside her - hvor du kan teste, om det er nødvendigt, at du skal tage kortet.

"Det er vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i det danske farvand og i vores havne. Vi så efter den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn, at der er behov for strammere regler for dem, der sejler hurtigt og ansvarsløst,” siger han videre.

Lovudkast sendt i høring

Ulykken medførte voldsomme reaktioner og krav om politisk handling. Nu fem måneder senere kommer så regeringens udspil i form af et lovudkast, hvori der lægges op til markante stramninger over for vandscootere.

Men ikke kun vandscootere. Også speedbåde (forstået som motorbåde med en kraft, der kræver speedbådskørekort) er omfattet af lovforslagets skærpelser, og det vil mange sejlklubber blive berørt af i form af højere forsikringspræmier. Mere om dette senere.

Forslagets hovedpunkter

Dansk Sejlunion, Danmarks Motor Union og andre aktører har på det seneste deltaget i møder med Søfartsstyrelsen som oplæg til de nye regler, der efter planen træder i kraft fra 2018.

Her er fire centrale hovedpunkter i de kommende regler:

Krav om vandscooterkørekort. Fra 1. januar 2018 bliver det et lovkrav at besidde et vandscooterkørekort for at føre vandscooter. Et vandscooterkørekort vil bestå af en teoretisk og en praktisk del, som begge kræver en bestået prøve.

Har man et speedbådskørekort eller et duelighedsbevis, kan man udskyde vandscooterprøven i en toårig overgangsfase frem til 31.12.2019. Aldersgrænsen for at få udstedt vandscooterkørekort er 16 år.     

Krav om ansvarsforsikring. Fra 1. marts 2018 skal vandscootere og speedbåde (motorbåde, hvortil kræves speedbådskørekort) være omfattet af en obligatorisk ansvarsforsikring.

Det betyder i praksis, at føreren af en vandscooter eller speedbåd skal kunne fremvise både et personligt kørekort og dokumentation for fartøjets forsikring i tilfælde af, at vedkommende bliver adspurgt af en myndighed (fx politiet).

Objektivt ansvar. De nye lovpligtige ansvarsforsikringer vil være baseret på objektivt ansvar. Det betyder, at man som fører af en vandscooter/speedbåd kan pålægges et erstatningsansvar uden at have handlet forsætligt eller uagtsomt. Samme regler gælder i dag i biltrafikken.

Objektivt ansvar er en udvidelse i forhold til de eksisterende ansvarsforsikringer for speedbåde, hvor føreren alene er erstatningspligtig, når man bevisligt har handlet "ansvarspådragende". 

Mulig konfiskering. Lovforslaget lægger op til, at politiet får mulighed for at konfiskere vandscootere og speedbåde, der føres på en hensynsløs måde. Et konfiskeret fartøj er det samme som et mistet fartøj.

Med andre ord kan hensynsløs færdsel på vandet – ud over at bringe andres liv og førlighed i fare med deraf følgende strafansvar, bøde mv. – også blive en særdeles kostbar affære i form af et mistet fartøj.      

Dansk Sejlunion udformer teorikrav

Dansk Sejlunion får en central rolle i forbindelse med vandscooterkørekortet. Både i udformningen af prøvekrav og senere som udsteder af kørekortet.

Det bliver Dansk Sejlunion og Danmarks Motor Union, som i fællesskab udformer de specifikke kompetencekrav, som førere af vandscootere skal opfylde for at få udstedt et kørekort. Dansk Sejlunion står får prøvens teoretiske afsnit, mens motorunionen står for den praktiske del.

Dansk Sejlunions censorer vil kunne varetage prøveafholdelse, og som bemyndiget til at udstede duelighedsbeviser og speedbådskørekort vil Dansk Sejlunion fremover også kunne udstede vandscooterkørekort

"Vandscootere i stramme tøjler"

"Bedømt ud fra det samlede lovudkast er det åbenlyst, at politikerne ønsker at holde vandscooterne i stramme tøjler," fastslår Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev.

"Set fra et sejlklubperspektiv er det positivt, at der lægges op til en nultolerance over for hensynsløs adfærd på vandet, hvad enten det foregår med vandscooter eller speedbåd. Vi kender til mange eksempler, hvor motorfartøjer i høj fart har sejlet tæt på fx børn i joller. Det er i alles interesse at få strammet op over for den slags," siger Steen Wintlev, der også hilser forslaget om mulig konfiskering velkommen.

"Hvis bare, man sejler almindeligt og ordentligt, så vil man aldrig komme i risiko for at få sit fartøj konfiskeret. Konfiskering vil kun ramme de allerværste syndere. Dét kan vi kun bakke op om."

Hvorvidt der skal nummerplade på vandscootere og speedbåde er fortsat under overvejelse.

Højere forsikringspriser 

Forslaget om at indføre obligatoriske ansvarsforsikringer med objektivt ansvar må forventes at påføre forsikringsselskaberne højere udgifter - og derfor også højere priser på speedbådes ansvarsforsikringer.

"Branchen taler om en tredobling af prisen på en ansvarsforsikring," forklarer Steen Wintlev, der har talt med flere selskaber.

Som eksempel udbyder Dansk Sejlunions samarbejdspartner First i dag en ansvarsforsikring til 650 kr. for motorbåde med en topfart på op til 50 knob. For en sejlklub med indtil flere RIB'er er der således udsigt til en mærkbar ekstraregning.

"Ja, det kan bliver dyrt, men vi vil undersøge mulighederne for at skabe et særtilbud for sejlklubber, efter som klubbers brug af motorbåde - ud fra alt hvad vi ved - foregår under stor ansvarlighed," siger Steen Wintlev.

Dyr vandscooterforsikring

Mere uklart er det, hvad en ansvarsforsikring for en vandscooter vil koste. Kun ligger det fast, at det bliver dyrt. Rigtig dyrt.

"Der er forholdsvis få vandscootere i Danmark, og forsikringsselskaberne har nærmest ingen skadesstatistik at beregne ud fra. Derfor vil de fra starten lægge et højt prisniveau. Formentlig så højt, at det vil skræmme mange fra overhovedet at benytte vandscooter," vurderer Steen Wintlev.

Lovforslaget, der bærer den officielle titel "Udkast til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven", blev sendt i høring sidst i oktober. Høringsfristen udløber 24. november.

Dansk Sejlunion vil informere løbende, når der er nyt om forslagets videre behandling.
content-loader
content-loader
content-loader