Gå til hoved-indhold
Siden 2012 har skonnerten Bonavista stået urørt til udstilling. Nu skal skibet gøres sejlklar igen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Fyns Amts Avis.Kort Nyt
Siden 2012 har skonnerten Bonavista stået urørt til udstilling. Nu skal skibet gøres sejlklar igen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Fyns Amts Avis.

Marstal-skonnerten Bonavista skal gøres sejlklar

Marstal-skonnerten Bonavista har siden 2012 stået urørt, men nu har Nationalmuseet valgt virksomheder som skal stå for klargøringen, og datoen for hvornår Bonavista er sejlklar er fastlagt.

Af Maria Ravn Jürgensen |

Om få måneder er det seks år siden skonnerten Bonavista blev gen-søsat i Marstal. En begivenhed som trak mange mennesker til. Siden 2012 har skonnerten ligget urørt til udstilling, men Nationalmuseet har nu valgt seks leverandører og fastlagt et tidspunkt, hvor Marstal-skonnerten skal stå sejlklar.

Finansieringen af færdiggørelsen kom på plads sidste år. Nationalmuseet fik af A.P. Møllers familiefond et beløb på omkring 13 millioner kroner til renovering så skonnerten kan blive sejlklar.

Skal formidle søfartshistorien

Chef for Nationalmuseets fartøjssamling, Peter Henningsen udtaler til Fyns Amts Avis:

- Det har for os og andre involverede været et langt og kompliceret forløb. Uendelig meget omkring koordinering, økonomi og udlicitering har skullet spille sammen. Nu ser vi fremad og er glade for, at det praktiske arbejde netop er indledt, siger han.

Efter planen er Bonavista sejlklar i forsommeren 2019, hvor den får hjemhavn i Marstal. Skonnerten skal ud og sejle og formidle dansk søfartshistorie og maritim kultur.

Kamp mod maritim analfabetisme

- Klargøringen og efterfølgende sejlads med den smukke harmoniske jagtbyggede skonnert er et krabat middel til bekæmpelse af den tiltagende maritime analfabetisme. Den tog for alvor rovs, da vi mistede Storebælts-færgerne og havne blev indhegnet - tiltag der har fået den søgrønne sjælekulør til at visne, udtaler leder af Marstal Søfartsmuseum, Erik Kromann til Fyns Amts Avis.

- Det er vores opgave, som søfartsformidlere at få frisket kuløren op igen. Her indgår Bonavista som et vigtigt element, siger Erik Kromann.

Klargøring er fordelt

Der er udvalgt seks virksomheder som skal gøre Bonavista sejlklar. Fire på Ærø, en i Assens og en i Nyhavn. Peter Henningsen udtaler:

- Vi har valgt at udbyde arbejdet som delentrepriser fordi vi tænke, at en enkelt virksomhed ikke kunne magte det hele og fordi vi gerne ville give flere virksomheder mulighed for at byde, udtaler Peter Henningsen.

Ebbes Bådebyggeri & Sejlloft Eftf. på Ærø skal blandt andet stå for blokke, master og bomme. Snedker- og tømrerafdelingen i virksomheden Ærø Møbler skal stå for det øvrige skibsbyggerarbejde om bord.

Om bord på Bonavista skal blandt andet installeres en dieselmotor som Maritime Engineering i Marstal skal sørge for. Det Gamle Værft i Ærøskøping skal levere diverse smedearbejde.

Bonavista har i alt 10 sejl på de to master og bovsprydet. Syningen af sejlene skal Sejlmager Hansens Eftf. i Nyhavn stå for. Den nye rig til skonnerten skal udføres på skibsværftet i Assens.

Kilde: Fyns Amts Avis.

content-loader
content-loader
content-loader