Gå til hoved-indhold
Kort Nyt

Underviser: Søkortplottere kan meget men har også begrænsninger

Det er vigtigt at kende plotterens muligheder, men også dens begrænsninger og de risici der er forbundet med navigation ved hjælp af søkortplotteren, siger underviser Benjamin Kristensen.

Af Maria Ravn Jürgensen |

Moderne søkortplottere er ofte nemmere at betjene end en mobiltelefon, men det er af allerstørste vigtighed, at brugeren ikke blot kender plotterens muligheder, men også er bevidst om dens begrænsninger og de risici der er forbundet med navigation ved hjælp af søkortplotteren.

Benjamin Kristensen fra Duelighedsklubben giver gode råd og inspiration i forbindelse med brug af GPS-søkortplottere.

1. Instrumenterne tager så meget af navigatørens opmærksomhed, at behørig udkig og positionsbestemmelse ved visuelle observationer forsømmes.

2. Navigatøren har ikke forståelse for instrumenternes begrænsning og forsømmer at holde behørigt udkig.

- Ude til havs har jeg flere gange mødt en fiskekutter for fuld damp på vej fra fiskepladsen til hjemhavnen, med 'timeglasset' i riggen, og ikke et eneste levende menneske i styrehuset eller på dækket. Alle mand, også den ansvarlige navigatør, har travlt med at rense fisk under dæk, hvor man i bedste fald ind imellem kaster et blik på en monitorskærm som viser radarsvar som overlay i et elektronisk søkort, fortæller Benjamin Kristensen.

3. Navigatøren rydder ikke op i GPS-plotteren, således at gamle ruter og waypoints skaber forvirring og manglede overblik.

4. Navigatøren anvender 'automatisk rute' uden at kontrollere om ruten er realistisk, f.eks. med hensyn til strøm- og vindforhold, høj- og lavvande. Bådens dybdegang kan også være tastet forkert ind i kortplotteren.

5. Der anvendes en GPS i f.eks. en mobiltelefon eller tablet, som løbende henter kortdata via internettet f.eks. Google-maps og man kommer uden for mobildækning.

6. Der anvendes 'legetøjsgrej' som ikke tåler stød, rystelser og saltvand.

7. Navigatøren har ikke sat sig grundigt ind i betjeningsvejledningen til plotteren inden sejladsen, og mister overblikket eller bliver stresset/forvirret hvis der opstår problemer.

- Hvis du vil være nogenlunde sikker på, at du kender sin søkortplotter godt, så kan du f.eks. lade en anden person (når båden ikke sejler) boltre sig i søkortplotterens menuer og indstillinger og ændre så meget han har lyst til. Når du så efterfølgende hurtigt kan bringe søkortplotteren tilbage til sine ønskede indstillinger, uden at benytte brugermanualen, så ved du, at du kender dit udstyr til bunds, fortæller Benjamin Kristensen.

8. Systemet er monteret således, at der kan opstå fejl på ledningsnettet til strømforsyning eller en ekstern antenne.

9. Søkortplotteren er forbundet til andre enheder ombord f.eks. ekkolod eller CHF/DSC-radio for at dele data, og der opstår fejl i dette 'samarbejde', hvilket får systemet til at bryde ned eller til at vise fejlinformationer.

10. Navigatøren har ikke tilstrækkelige navigatoriske færdigheder til at forstå hvad instrumentet viser, kontrollere instrumentets visninger, analysere fejl der kan opstå, eller gribe til fornuftig handling ved forskellige alarmer fra systemet.

11. Det elektroniske søkort i plotteren er ikke opdateret til aktuelle forhold.

12. Detaljegraden i det anvendte elektroniske søkort er ikke tilstrækkelig til at navigere sikker i det pågældende farvand.

- Jeg har mødt en fører af en stor splinterny luksusmotorbåd i farvandet ud for Grenå, som var 'blevet væk', fordi han navigerede efter det kort som plotteren var leveret med, et simpelt kort som alene viste hvad der var land og hvad der var vand, fortæller Benjamin Kristensen og fortsætter

- Nu bad han mig om hjælp til at afmærke sin position i et vejkort fra en tankstation. Hvad siger man lige til sådan en skipper, spørger Benjamin Kristensen.

13. Navigatøren mister overblikket, fordi der er zoomet ind eller/og fordi skærmen er for lille. Skærmen på en søkortplotter er ofte så lille, at det er svært at udnytte de oplysninger, som alle lagene på et ENC kort har. En større skærm har som regel også større opløsning. Så en stor skærm giver bedre overblik og kan vise et større område med samme detaljeringsgrad som en mindre skærm.

14. Navigatøren har ikke tilstrækkelige færdigheder til at navigere sikker når systemet bryder ned, og det gør disse systemer ind imellem. Benjamin Kristensen har selv oplevet, at GPS-søkortplotteren pludselig viser fartøjets position og track flere hundrede meter fra virkeligheden.

15. Der er ikke tilstrækkelige navigationsmidler ombord til at navigere sikker når GPS-plotteren 'går i sort'.

16. Navigatøren har ikke forberedt sejlruten inden afgang, herunder besluttet hvor han ikke vil sejle, men navigere 'hen ad vejen' efter skærmen på sin GPS-søkortplotter, og overser vigtige sejladsadvarsler.

17. Navigatøren fører ikke skibets logbog korrekt eller konsekvent, og står pludselig uden vigtige informationer hvis GPS-søkortplotteren fejler eller går i sort, og der skal navigeres ved hjælp af søkort, bestik og visuelle observationer.

18. GPS'en mister signalet fra satelitterne, f.eks. på grund af regn eller våde sejl.

19. Navigatøren sorterer ikke i oplysningerne på sin skærm, og ender med at få et skærmbillede, der er meget svært af holde styr på.

20. F.eks. Nordlys eller elektronstorme i ionosfæren kan give betydelige fejl i GPS-positionerne. Dette sker sjældent i Danmark, men det kan forekomme, og når det sker, må man ikke stole på GPS-positionerne.

21. Kraftig rulning og duvning kan påvirke de oplysninger, som GPS modtageren angiver, især hvis GPS-antennen sidder i toppen af en høj mast. Det er fordi GPS'en beregner skibets position og kurs ud fra antennes placering og bevægelse.

22. Navigatøren mister overblikket fordi han roder rundt i kortets visning på skærmen.

23. Navigatøren får ved indtastning af waypoints byttet om på N og S ved angivelse af bredde (LAT) eller W og E ved angivelse af længde (LON).

24. Navigatøren benytter AIS som overlay i søkortplotteren, og tror fejlagtigt at AIS er en slags antikollisionsinstrument, som kan benyttes på lige fod med en radar i usigtbart bejr.

25. Navigatøren har ved valg af hvilke informationer han ønsker vist i sit elektroniske søkort, fravalgt vigtige sejladsadvarsler, og havner i problemer.

26. Anvendelsen af vektorkort, som anvende på mange søkortplottere, har den svaghed, at nogle vigtige detajler 'forsvinder', når man zoomer ud.

content-loader
content-loader
content-loader