Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
- Det er skippers ansvar at tjekke om der trænger vand ind, eller om der er fare for forurening ved grundstødning, siger Martin Wagner fra Søsportens Sikkerhedsråd.

Sådan får du båden fri fra grunden

En rolig sejltur kan dog hurtigt udvikle sig til en kaotisk situation, hvis båden støder på grund. Hvert år har 50 både behov for at hjælp til at komme fri.

Af Troels Lykke |

Søsportens Sikkerhedsråds hændelsesstatistik viser, at omkring 50 sejlture i Danmark hvert år ender med en grundstødning, hvor der er behov for assistance til at blive trukket fri.

En grundstødning kan have alvorlige konsekvenser, fx ved mødet med et stenrev som kan ende med forlis. Handles der rigtigt, er grundstødning dog i de fleste tilfælde ufarligt.

- Grundstødning sker for mange sejlere hvert eneste år. Det vigtigste, er at bevare roen og få overblik over situationen, siger Martin Wagner, projektleder i Søsportens Sikkerhedsråd, og fortsætter:

- Som skipper skal man undersøge, om der er tilskadekomne, om der trænger vand ind i båden, om der er gået hul på brændstofstanken og der dermed er fare for forurening, samt sørge for at hele besætningen har redningsvest på. Når der er styr på det, kan arbejdet med at få båden fri igen begynde, fortæller Martin Wagner. 

Sådan får du båden fri

Når du har skaffet dig et overblik over situationen, skal du lægge en plan for, hvordan du vil få båden fri igen. Her skal du tage følgende i betragtning:

·         Hvilken vej kom du ind på grunden? Er det bedst at bakke ud, og i hvilken retning?

·         Hvad er bådens position?

·         Er du på en sandbanke eller på en stengrund?

·         Hvilken vej kommer vinden fra? Kan du ved brug af sejl trække dig fri af grunden?

·         Kan båden lettes for vægt? Tøm vandtanke, flyt bagage, besætning eller andet over i en gummibåd.

·         Kan båden krænges? Sæt evt. en person på bommen af en sejlbåd eller hele besætningen på hækken for at lette forenden af båden.

·         Kan båden trækkes fri ved at udlægge et anker foran eller bagved båden fra en jolle eller med hjælp fra en svømmer med ankeret på en redningskrans.

·         Hvis der ikke trænger vand ind, eller der på anden måde er fare for besætningen, kan man forsøge at tage båden fri af grunden.

Sådan tilkalder du hjælp

E der tale om en nødsituation, hvor personer er i livsfare, kan der anvendes nødsignaler som fx røde blus, kalde mayday på VHF eller ringes 1-1-2 på mobilen.

Hvis der ikke er tale om en nødsituation, men der er brug for assistance fra andre sejlere, kan der bruges opmærksomhedssignaler som hvide eller grønne blus eller viften med enden af et torv.

Hvis du har brug for hjælp til at få båden fri af grunden, eller hvis der trænger vand ind i båden, kan du kontakte bjergningsassistance – fx DSRS - eller Lyngby Radio på VHF Kanal 16. Før du kalder assistance, bør du have noteret bådens position fra din GPS eller søkort.

-  Vi anbefaler også, at man har de to gratis apps SejlSikkert Alarm og Søassistancen. Med SejlSikkert Alarm kan du hurtigt alarmere Forsvarets redningstjeneste JRCC, og appen sender din position direkte til JRCC, så assistancen hurtigt kan nå frem. Søassistancen er udviklet af Dansk Søredningsselskab (DSRS) og den er en stor hjælp, hvis du får brug for bjærgning – fx ved motorstop eller grundstødning. Appen sender din præcise position til nærmeste DSRS-station, hvor frivillige står klar til at hjælpe. Så vi anbefaler klart at alle sejlere har begge apps, fortæller Martin Wagner.

Forbered sejlturen og undgå grundstødning

Det bedste, man kan gøre for at undgå at gå på grund, er at planlægge sejlturen omhyggeligt ved at lægge en rute på dit søkort eller GPS, hvor du er sikker på, at der er vand nok under køleren. Planlæg din rute, så du sejler udenom områder med lavt vand, følg sømærkerne samt læg god afstand til hindringer.

Vidste du, at selv de nyeste GPS-plottere kan indeholder kortmålinger, der kan være over 100 år gamle og indeholde fejl på op til 100 meter. Det betyder, at du skal holde ekstra god afstand til stenrev, grunde og andre hindringer.

Læs mere på sejlsikkert.dk

Her kommer sejlerne i problemer

Søsportens Sikkerhedsråds hændelsesstatistik viser, at sejlere primært kommer i problemer i forbindelse med motorstop og tekniske problemer samt grundstødning.

Søsportens Sikkerhedsråd registrerer alle sikkerhedshændelser, som omtales i pressen eller fremgår af døgnrapporter fra Søredningsselskabet, Kystredningstjenesten eller Søværnet.

Fra Søsportens Sikkerhedsråds hændelsesstatistik

 

2011

2012

2013

2014

2015

Overbordfald

10

44

3

50

4

Haveri / kæntring

25

28

49

85

44

Teknik, motorstop m.m.

35

88

127

169

163

Brand

5

8

1

7

4

Grundstødning, fejlnavigering m.m. *

34

64

57

106

58

Kollision

1

7

6

2

0

Udeblivelser, eftersøgning

13

12

10

47

51

Dykning

6

6

10

19

2

Andet

54

77

27

16

0

Nødblus/ lys affyret uden grund

15

15

25

13

8

Vandindtrængen

5

10

17

9

4

Hændelser i alt excl. omkomne

203

359

332

523

338

 

* Af kategorien ”Grundstødning, fejlnavigering m.m.” vurderes det, at 4/5 dækker over grundstødninger.

Artiklen er tidligere vist på minbaad.dk

content-loader
content-loader
content-loader