Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Stationsleder Erik Møller Madsen benyttede åbningen til at uddele bådførerbeviser til den gruppe frivillige, som har uddannet sig til bådførere. PR-foto

Dansk Søredningsselskabs 13. station åbnet i Faaborg - nu er hele Fyn dækket ind

30 frivillige reddere med familie var mødt op for at fejre begivenheden. Med den nye station dækker DSRS hele vejen rundt om Fyn.

Af Troels Lykke |

Siden Dansk Søredningsselskabs, DSRS, i januar blev varmt modtaget af Faaborg kommune og havn, har ca. 30 frivillige, godt ledet af et lederteam, trænet, indrettet lokaler, ordnet havneplads og uddannet sig.

Nu er de frivillige klar til at kaste sig ind i opgaven med at assistere personer, som er kommet i uheldige situationer til søs.

Stort ønske i det Sydfynske

- For DSRS har det længe været et stort ønske at oprette en station i Faaborg, som med sin centrale beliggenhed i det Sydfynske bliver et stort aktiv for de mennesker, som benytter vandet i fritiden, sagde formanden for DSRS, Steen Wintlev, og forsatte med at takke kommunen og havnefogden i Faaborg for den utrolig flotte modtagelse, som DSRS har fået.

Samtidig var der en stor tak til de godt 30 frivillige, som nu skal være DSRS’s repræsentanter i Faaborg.

Stationsleder Erik Møller Madsen benyttede åbningen til at uddele bådførerbeviser til den gruppe frivillige, som har uddannet sig til bådførere.

Selve åbningen blev foretaget af de personer, som til hverdag skal undvære en ægtefælle eller kæreste, fordi man er på aktion eller deltager i en af de mange aktiviteter på stationen.

Forventer op mod op mod 1000 hændelser til søs

Dansk Søredningsselskab (DSRS) råder over 13 stationer på landsplan, hvoraf 5 er placeret på Fyn.

Antallet af gæstesejlere i det sydfynske øhav er stærkt stigende og med de mange nye sejlere, der i disse år stifter bekendtskab med udfordringerne til søs, er der også et stigende behov for søredning.

I år forventer Dansk Søredningsselskab, at skulle assistere ved op mod 1000 hændelser til søs.

DSRS samarbejder med Marinehjemmeværnet, Beredskab Fyn, Falck og ikke mindst JRCC, der koordinerer hændelser til søs.

DSRS kan blive kaldt ud til livstruende situationer, men primært består assistancerne i hjælp ved grundstødninger, motorhavarier og lignende. Havarister kan kontakte søredningsstationerne direkte via telefon, eller via JRCC (tidligere søværnets operative kommando).

DSRS finansieres via medlemskaber og modtager i høj grad også midler fra fonde.

Meld dig ind her: dsrs.dk/

content-loader
content-loader
content-loader