Gå til hoved-indhold
Foto: Mathias LaugesenKapsejlads
Foto: Mathias Laugesen

Positive toner fra Optimisterne – eksklusivt interview med ny formand

Søndag den 20. november blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i OCD. Læs interview med ny formand, Lykke Bønnelykke Lauritsen fra Yachtklubben Furesøen.

Af Mathias Laugesen |

På grund af uenigheder og andre problemer, valgte de resterende i den tidligere bestyrelse at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Her blev blandt andet berettet om illoyalitet og manglende opbakning, som skyld til den store uro, der har været gennem efteråret.

Heldigvis valgte 3 fra den tidligere bestyrelse at genopstille til den ny bestyrelse, især for at sikre en smule kontinuitet og trods alt bidrage med flere års erfaring.

Nyhedsbrev og klar rollefordelingen

Den nye bestyrelse, med Lykke B. Lauritsen som formand, vil slå nye toner an og være bedre til at kommunikere med medlemmerne. Blandt

Blandt vil bestyrelsen udkomme med et nyhedsbrev 6 årligt. Indtil videre kan man på ocd.dk, læse det 1. nyhedsbrev fra den nykonstituerede bestyrelse, om blandt andet kortsigtet målsætning og behovet for en klar rollefordeling.

Eksklusivt interview med den nye formand, Lykke

Lykke, der er kommet stor udskiftning i bestyrelsen, er det godt eller skidt?

Vi havde en ekstraordinær generalforsamling med gode konstruktive debatter, god stemning og fuld opbakning til den nye bestyrelse. Bestyrelsen er geografisk bredt sammensat fra hele landet, og har allerede vist et godt samarbejde om at løse opgaverne. Det vigtigste er, at bestyrelsen samarbejder om at løse opgaverne, så det tegner rigtigt godt! 

Sikredes kontinuiteten eller startes der på en frisk?  

Vi vil koncentrere os om både nye tiltag og videreførelse af opgaver - så kontinuitet i forhold til statutterne fra foråret, og nye tiltag som seminar for trænerne, tiltag omkring sikkerhed mv. Vi havde en meget positiv træningslejr i Vallensbæk - se feks. Bådmagasinet sidste artikel - hvor det lykkedes at samle de allerbedste optimistsejlere fra Nordeuropa, sammen med mange af deres gode trænere.

Senest har der også været en meget velafviklet vinterlandsholdslejr i Skovshoved, hvor vi bl.a. som noget ny prøvede privat indkvartering.

Så vi er parate til at prøve nye tiltag med det formål at tilbyde både sejlere og trænere de mest optimale forhold til at kunne koncentrere sig om det vigtigste - at blive bedre til at sejle på en god måde.

Begge steder arbejdede sejlere og trænere intensivt med video for at få bedre feedback og sammenligne metoder for at opnå optimal sejllads. Lidt inspireret fra EM i Portugal, hvor landsholdet brugte video og trac-trac til at gøre sejlerne bedre og mere målrettede.

Hvilke tanker gør i jer på længere sigt vedr. OCD?

- Det emne har vi endnu ikke haft tid til at diskutere i detaljer, men strategiudvikling indgår i vores arbejdsoversigt. 

Er det styr på trænersituationen og ryddet op i gamle problemer?

- Vi har fået et nyt trænerudvalg i bestyrelsen med 3 medlemmer, der vil komme med et oplæg til beslutning i bestyrelsen i løbet af de næste par måneder. Desuden er vi i gang med en evaluering af de 3 lejre i november.

Vil i kommunikere anderledes end den tidligere bestyrelse?

Ja, vi prøver at være mere transparente omkring de ting vi gør og de ting vi overvejer at tilbyde sejlerne. Så vi vil kommunikere på hjemmesiden både via artikler og et nyhedsbrev.

Lægger i op til et større samarbejde med DS?

- Det håber vi. Jeg har haft det privilegier at deltage i koordineringsudvalget i Yachtklubben Furesøen, og har således på sidelinjen set hvordan talentarbejdet er blevet udviklet med glade sejlere, som har opnået store resultater i optimist, zoom8, 29er, 49er, og senest hvor klubben er blevet nyt kraftcenter for Dansk Sejlunion for 29er.

Det betyder meget i udviklingen at have et godt samarbejde med Dansk Sejlunion, så vi forhåbentligt kan bringe vores gode og talentfulde sejlere videre i andre bådklasser, når de vokser ud af optimistklassen. 

Der bliver altså lagt op til større åbenhed og den nye bestyrelse hilser alle forslag og kommentarer velkommen. Dog vil de gerne fraråde sig anonyme indlæg og dårlig etik. Efter min mening, er det et dejligt positivt første udkast fra de nye ansigter. Jeg savner dog en smule mere fokus på de  yngste medlemmer, men det kommer vel til foråret.

content-loader
content-loader
content-loader