Gå til hoved-indhold
Et godt kammeratskab er alfa og omega for ungdomsarbejde. Her hygger nogle unge sejlere sig på en jolleplads til EM i Østrig.Kapsejlads
Et godt kammeratskab er alfa og omega for ungdomsarbejde. Her hygger nogle unge sejlere sig på en jolleplads til EM i Østrig.

Succes i Zoom8: Sejlerglæde og træning

Zoom8-klassen vokser. Det er et resultat af målrettet træning, gode sociale rammer og ikke mindst sejlerglæde. Læs hvordan klassen fastholder de unge, ved at planlægge den forsatte sejlerkarriere.

Af katrine bertelsen |

Morten Bro Eriksen, kommunikationsansvarlig i Zoom8-klubben skriver:

”Den vækst og de resultater vi oplever i Zoom8 klassen, er resultatet af flere års målrettet indsats” siger Peter Vollbrecht, far til sejleren Birgitte og fortsætter ”Gode trænerkapaciteter som eksempelvis Bo Jarvig og Thomas Christensen har skabt sejlerglæde og været altafgørende for klassens succes.

Vi har en plan


Zoom8 klassen er vi meget bevidste om at fødekæden betyder alt. ”Vi må konstant sikre os at der kommer nye sejlere til – og vi må samtidig sikre os at sejlerne fortsætter efter Zoom8 karrieren” fortæller Morten Bro Eriksen og fortsætter. ”Nationalt er vi enige om, at samarbejdet med optimisterne skal udbygges med flere fælles aktiviteter, således at sejlerne oplever en naturlig glidende overgang imellem klasserne.

Netværk og kompetence


De velfungerende sociale netværk som sejlerne har opbygget over mange år, skal fastholdes. Det gør vi bedst ved at samle en jolletype på en lokalitet.  Herved opnår vi store træningshold, hvor sejlerne kender og støtter hinanden - og samtidig kan fastholde og udvikle engagerede ledere og trænere.  

Bryd barriererne ned


Vi skal have fjernet antalsmæssige restriktioner til alle vores stævner – og andre nationaliteter skal naturligvis være velkomne til NM og DM. Det der er vigtigt er, at så mange som muligt kommer på vandet.

I Århusbugten er der allerede enighed om at alle klubber træner sammen - og at træningen går på omgang klubberne imellem.

I Østdanmark afvikles al vintertræning allerede hos Yachtklubben Furesøen, der med 11 egne joller er de facto ”kraftcenter” for al Zoom8 aktivitet.  

På Øresundskysten er planen at tre klubber, KDY i Rungsted, Yachtforeningen Furesøen og Skovshoved Sejklub fremover samarbejder fokuseret omkring de Zoom8 sejlere der står foran et jolleskift.

Tre jolletyper


Et jolleskift er forbundet med muligheder og fravalg. Talent, ambitioner og geografi er styrende parametre. Vores opgraderingsprogram til sejlerne bliver et tilbud om fortsat sejlads i Laser, 29er eller Europajolle.

Fokuseret træning


Vores succeskriterium er lige nu, at al Laser radial træning samles hos KDY i Rungsted og at 29er træning fortsætter i Yachtklubben Furesøen. Hvorimod skal der trænes i Europajolle, sker dette uændret i Skovshoved.

Herved opnår vi samtidig at klubberne ikke konkurrer indbyrdes om sejlerne – og endnu mere væsentligt, at vi får skabt et stort vækstlag for de olympiske klasser – og det har vi bestemt behov for.

For sejlsport skal være en nationalsport i Danmark.

www.zoom8.dk

content-loader
content-loader
content-loader